9 Typiske opførsler hos en psykopat

1 - ligegyldighed

Psykopater er ufølsomme, når det kommer til andres følelse og viser ikke empati, det vil sige: de er ikke i stand til at sætte sig selv i den andres sko. Dette skyldes, at en psykopats hjerne har svage forbindelser, når det kommer til følelser, og han kan ikke føle følelser dybt. Psykopater er heller ikke gode til at identificere udtryk for frygt.

2 - Lav følelser

Psykopater og endda sociopater er ikke i stand til at føle sociale følelser som skam, skyld og forlegenhed og andre følelser relateret til effektive forhold. De føler ingen anger eller skam og beskrives generelt som følelsesmæssigt overfladiske.

3 - Uansvarlighed

Psykopater er ikke pålidelige mennesker og er ganske uansvarlige, der bruges til at skylde deres handlinger på andre mennesker. Når de bliver tvunget til at indrømme skyld, gør de det, men de føler ingen anger eller anger.

4 - Det er tegnebogsløgere

Psykopater er patologiske løgnere og har en tendens til at fordreje information, når de måtte ønske det, og søge deres egen fornøjelse eller anden fordel, selvom det er nødvendigt at manipulere andre og lyve for dem.

For nogle forskere er det på grund af det, de kalder en "lav fornemmelse af betydningen af ​​ordet." Psykopater har også svært ved at forstå metaforer og abstrakt sprog.

5 - Over selvtillid

Dette er mennesker med stor selvtillid, der er gode til alt, hvad de gør - ofte er de temmelig sikre på, at de ikke kun er gode, men de bedste i verden.

6 - Er impulsive

Fordi psykopater ikke kan analysere holdninger med den nødvendige opmærksomhed, og fordi de ikke tager behørigt hensyn til, hvad der kan ske som en konsekvens, opfører de sig ganske impulsivt.

7 - De er egoistiske

Det er almindeligt for psykopater at opføre sig i det, der kan kaldes patologisk selvcentrering, efterfulgt af en manglende evne til at elske. Psykopater sutter folk, der nærmer sig dem og udvikler parasitisk adfærd, hvilket får mest ud af mennesker, der foregiver at elske.

8 - Kan ikke lave fremtidige planer

Dette er mennesker, der ikke ved, hvordan man laver langsigtede planer, som er impulsive og som mislykkes, når det gælder lange forpligtelser. Dette skyldes, at de er ubekymrede mennesker, der ikke ved, hvordan man planlægger ting i lange perioder.

9 - De er voldelige

Desværre er vold en anden typisk opførsel af psykopater, da de er lidt tolerante over for frustration og ikke kan indeholde deres udbrud af aggression og irritabilitet. Når de ikke er fysisk voldelige, kan de være psykologisk voldelige, da de kender alle svaghederne hos de mennesker, de forholder sig til og er gode til at manipulere.

* Sendt den 24/7/2017