Gæt du hvad dette billede er?

De billeder, du vil se nedenfor, er resultatet af en konkurrence afholdt af en mikroskopproducent og National Geographic i 2012. I dem kan du se strukturer, der er helt usynlige for det blotte øje, såsom pollen fra nogle blomster, fiskeembryoer eller bakterier. til stede i vores tarm. Se nogle af disse billeder nedenfor, og fortæl os derefter, hvilken der er din favorit:

1 - Fly Larva

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

2 - Majsstivelse

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

3 - En mikroprocessor af en nyre

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

4 - Ipomoea Pollen

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

5 - Mos og bakterier

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

6 - Mide

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

7 - Sølvagglomerater

Billedkilde: Afspilning / DailyMail

8 - Zebrafisk embryo

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

9 - Digital udskrivning

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

10 - En spindelstamme

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

11 - Human tarmbakterier

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

12 - Kaffe

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

13 - Hepatitis B-virus

Billedkilde: Reproduktion / DailyFresher

***

Coverbilledet er en pollineret geraniumblomst.